Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da, başkent olma vasfını tamamlayıcı ve kendisine layık olan bir Konser Salonu mevcut değildir. Bu eksiklik, kısa zamanda fark edilerek, modern bir Konser Salonu inşa edilebilmesini teminen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski ismiyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) tarafından gerekli girişimler başlatılmış ve çağın gereklerine uygun bir proje hazırlanmıştır. Bütün hazırlık çalışmaları sonuçlanmış bulunan bu "Prestij Projesi" maalesef, ödenek ve tahsisat yetersizliği nedeniyle uzun süre beklemeye alınmış ve gerçekleştirilememiştir. Cumhuriyetin sembolü olarak 2450 sayılı yasa ile kurulan Atatürk Kültür Merkezi'nin en önemli yapısı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatına 1995 yılında başlanmış ancak maddi imkânsızlıklar ile ön görülen sürede bitirilmesi mümkün olamamıştır. Bu anıt yapının, Cumhuriyet Türkiye'sinin Evrensel Kültürüne ve uluslararası saygınlığına katkısı inkâr edilemez. Bu nedenle yapının tamamlanabilmesi için, bu önemli kültür tesisinin kaynak ihtiyacı özel bir çerçevede yeniden ele alınmıştır. Şu anki durum itibariyle bu değerli projenin gerçekleştirilmesi için tüm çabalar büyük bir hızla devam etmektedir. Daha detaylı bilgiyi devam eden projeler kısmında bulabilirsiniz.

Gezinme

İletişim Bilgilerimiz

  Güzeltepe Mah. / Abidin Daver Sk. No: 27  
Çankaya, Ankara
  +90 312 440 19 90 - 91 - 92
  +90 312 440 19 89
  cagdan@cagdan.com.tr

Biz Neredeyiz

© 2021 Çağdan Mühendislik Müt. San. ve Tic. A.Ş.

Sitede yayınlanan tüm yazılı ve görsel malzemelere ait tüm haklar saklıdır. İzin olarak kullanılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.