Ankara Büyükşehir Belediyesince ihalesi yapılan TCDD Ankara Garını Gazi Mustafa Kemal Bulvarına bağlayan Celal Bayar Bulvarı YERALTI YAYA GEÇİDİ ve ÇARŞI'sının inşasına 22.7.1986 tarihinde başlanmış ve yoğun bir çalışma ile toplam 4386.420 m3 B 225 betonu, 494.396 ton B. A. Demiri kullanılmak suretiyle 21.6.1988'de tamamlanmıştır.


11.80 metre faydalı genişliği, 3.70 metre faydalı yüksekliği ve 196.75 metre boyu ile Türkiye'nin en uzun yeraltı yaya geçidi iki ayrı etapta gerçekleştirilmiş olup, birinci bölümde 20 dükkan bulunmakta ve Celal Bayar Bulvarını alttan geçerek Ankara Garına ulaşmaktadır. Celal Bayar Bulvarına giriş ve çıkışlar 4 ayrı merdivenle sağlanmaktadır.


İkinci etapta gerçekleştirilen bölüm resim sergileri, kitap fuarları gibi sosyal ve kültürel etkinliklere olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu bölümün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile bağlantısı biri yürüyen, diğeri betonarme iki merdivenle sağlanmaktadır. Bayındırlık birim fiyatlarıyla toplam bedel 636 liradır.