Söke ilçesi evsel atıklarının arıtılması ve arıtma suyunun zirai ilaçlamada kullanılabilmesi için yapılan tesisler İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmiştir. İhalesi firmamıza 14.11.1995 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. 2000 yılı 4.ayda iş tamamlanmıştır.

Proje konusu:

Arıtma tesisi 2 adet Anaerobik havuzlar, 2 adet 1 havalandırmalı fakültatif stabilizasyon havuzlar, 2 adet II Havalandırmalı fakültatif stabilizasyon havuzlardan oluşmaktadır.

Arıtma tesislerinin tamamının toplam hacmi 142.126.50 m3 den oluşmaktadır.

Yapılan tesisler Söke ilçesinin arıtma ihtiyacını 2020 yılına kadar karşılamak üzere yapılmıştır.