19mayis2019 100yil

cso perspektif

 

Proje Hakkında Genel Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da, başkent olma vasfını tamamlayıcı ve kendisine layık olan bir Konser Salonu mevcut değildir. Bu eksiklik, kısa zamanda fark edilerek, modern bir Konser Salonu inşa edilebilmesini teminen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski ismiyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) tarafından gerekli girişimler başlatılmış ve çağın gereklerine uygun bir proje hazırlanmıştır.

Bütün hazırlık çalışmaları sonuçlanmış bulunan bu "Prestij Projesi" maalesef, ödenek ve tahsisat yetersizliği nedeniyle uzun süre beklemeye alınmış ve gerçekleştirilememiştir.

Cumhuriyetin sembolü olarak 2450 sayılı yasa ile kurulan Atatürk Kültür Merkezi'nin en önemli yapısı olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu inşaatına 1995 yılında başlanmış ancak maddi imkânsızlıklar ile ön görülen sürede bitirilmesi mümkün olamamıştır.

Bu anıt yapının, Cumhuriyet Türkiye'sinin Evrensel Kültürüne ve uluslararası saygınlığına katkısı inkâr edilemez. Bu nedenle yapının tamamlanabilmesi için, bu önemli kültür tesisinin kaynak ihtiyacı özel bir çerçevede yeniden ele alınmıştır. Şu anki durum itibariyle bu değerli projenin gerçekleştirilmesi için tüm çabalar büyük bir hızla devam etmektedir.

Proje Hakkında Genel Teknik Bilgiler

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları İnşaatı" Adliye sarayı ile Cumhurbaşkanlığı Konser Salonu arasındaki, Atatürk Kültür Merkezi alanının dördüncü bölgesinde 154.017 m² arazi üzerinde inşa edilmektedir.

A Blok Koro Çalışma Binası olup, Konser Salonundan ayrı, müstakil giriş - çıkışı olacak şekilde toplam 4 katlı olarak projelendirilmiş, 7.747 m² inşaat alanına sahiptir.

Bu blokta; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Çok Sesli Koro, Halk Dansları Topluluğu için ayrı ayrı olmak üzere,

İdare Müdür/Şef Odaları, Genel Çalışma Salonları, Büyük Etüd Salonu, Yaylı - Nefesli - Mızraplı - Vurmalı Sazlar için Küçük Etüd Odaları, Araştırma ve İnceleme Mekânları, Müzik Dinleme Odaları, Notist Odası, Soyunma Odaları, Ses Kayıt ve Teknisyen Odaları, Teorik Derslerin Verilebileceği Sınıflar, Müzisyen Çalışma Odaları, Tablo Odası, 300 kişilik Yemekhane - Mutfak - Kütüphane, Kuaför, Yapım - Onarım Atölyesi, Sağlık Birimi, Genel Arşiv ve Teknik Servis Odaları bulunmaktadır.

B Bloklar, Konser Salonları ve Fuaye Binası’nı kapsayıp, 21.773 m² inşaat alanına sahiptir. Giriş Holünde; Bilet Satış Gişeleri, Danışma Bürosu, Konser Afişleri ve Teşhir Panoları bulunmaktadır. Protokolle ilgili kişilerin Konser Salonları ana girişlerinden bağımsız olarak Protokol Salonu ve salonun Protokol bölümüne ulaşımını sağlayacak bölümle başlayan Blokta; Ana Giriş ve Vestiyer Mahalli bulunmaktadır. Her iki salona bağlantılı, gerektiğinde sergi, kokteyl ve benzeri amaçlarda kullanılabilecek olan Fuaye ve Fuaye ile bağlantılı Protokol Salonu bulunmaktadır.

Yarım çember kesitli ve 518 kişi seyirci kapasiteli B1 Blok'ta (Küçük Salon);

Oda Müziği ve Resitaller için kullanılacak olan Sahne, Kontrol Kayıt Odası, Kulis, Prova ve Kayıt Salonu, Orkestra Şefi ve Orkestra Şefi Yardımcıları Odası, Misafir Şef ve Solistler Odası, Sanatçı ve Koro Giyinme Odaları, Makyaj ve Sanatçı Dinlenme Mahalli, Münferit ve Grup Çalışma Odaları, Müzik Kütüphanesi, Enstrüman Odası, İdare Ofisleri, Kafeterya, Mutfak, Teknik Bakım Bölümleri ve Teknik Servis Odaları bulunmaktadır.

Elipsoid kesitli ve 2005 kişi seyirci kapasiteli B3 Blok'ta (Büyük Salon);

İlk Yardım Odası, Güvenlik Odası, Akustik açıdan aynı değerde dinlenebilecek çağdaş imkânların kullanılabileceği, orkestranın her yerden rahatlıkla görülebileceği, salonun bütünlüğünü bozmayacak düzende yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı bölümü, 120 kişilik Orkestra ve 200 kişilik Koro elemanları için Sahne; Orkestra ve Koro elemanlarının sahneye çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptıkları Kulis, Şefin ve Sanatçının konserden önce konsantre olacağı, konserden sonra kutlamaları kabul edeceği Kabul Salonu, Kafeterya, Elektronik Kontrol, Televizyon Yayın ve Kayıt, Radyo Yayın ve Kayıt Odaları, Depo (Piyano, Nota Sehpaları, Platformlar, Sandalyeler vb.) bulunmaktadır.

C Blok Sanatçı Çalışma Binası olup, Konser Salonundan ayrı, müstakil giriş - çıkışlı olacak şekilde toplam 4 katlı olarak projelendirilmiş ve 7.539 m² inşaat alanına sahiptir.

Bu blokta; Konser Müdürü Odası, Şef ve Misafir Şef Odaları, Sanatçı Çalışma, Giyinme ve Makyaj Odaları, Misafir Solist Odaları, Prova Kayıt Stüdyosu, Kütüphane, Enstrüman ve Enstrüman Tamir Odaları, Arşiv ve Teknik Servis Bölümleri bulunmaktadır.

D Blok, Garaj Binası olup, inşaat alanını Batı yönünde demiryolu boyunca çevreleyen yol üzerinden müstakil giriş - çıkışlı olacak şekilde 4 katlı olarak projelendirilmiş, toplam 24.938 m² inşaat alanına sahip ve 800 araç kapasitelidir.

E Blok ise Güç Merkezi olarak adlandırılmaktadır. Projenin günümüzdeki enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için projeye sonradan eklenmiştir.


19 Mayıs 2019 100.Yıl Videosu

Download


Büyük Salon (B3 Blok) - İç Mekan 3D Video

Download


Büyük Salon (B3 Blok) - Pnömatik Kalıp Kurulum Videosu

Download


Büyük Salon (B3 Blok) - Shotcrete Püskürtme Beton Uygulaması

Download


İnşaat Alanı - Drone Video Çekimi

Download


Konser Salonu - Eski Görüntüler

Download


Konser Salonu - Maket Resimleri

Download


Konser Salonu - Tanıtım Resimleri

Download


Not: İndirme özelliği Microsoft Edge 12, Internet Explorer, Safari veya Opera 12 (ve önceki sürümlerde) çalışmamaktadır.

 

 

 

Gezinme

İletişim Bilgilerimiz

  Güzeltepe Mah. / Abidin Daver Sk. No: 27  
Çankaya, Ankara
  +90 312 440 19 90 - 91 - 92
  +90 312 440 19 89
  cagdan@cagdan.com.tr

Biz Neredeyiz

© 2021 Çağdan Mühendislik Müt. San. ve Tic. A.Ş.

Sitede yayınlanan tüm yazılı ve görsel malzemelere ait tüm haklar saklıdır. İzin olarak kullanılamaz, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.